PRO 5 TOZ CİLA

Mermer ve Limestone taşlar için özel parlatma tozu


Kullanma Talimatı :
Uygulama yapılacak zemine , uygun miktarda extra 5ve az miktarda su ilave edilerek yoğurt kıvamınagetirilir. Beyaz ped yardımı ile tüm yüzeye eșit süreyleuygulanır. Uygulama esnasında Extra 5 ve sueklemeniz gerekirse ürünün her zaman yoğurtkıvamında olması gerekmektedir. Uygulamatamamlandıktan sonra alanın temiz beyaz ped ve bolsu ile yıkanması gerekmektedir. Zemin kuruduktansonra temiz beyaz ped ile üzerinden geçmenizgerekmektedir.

DİKKAT : Uygulama sonrası alan temiz su ileyıkanmalıdır. Ürünün yüzeyde kalması durumundamatlașmaya sebep olabilmektedir.